KONFERENCJA NAUKOWA

RODZINA PRZEDOBLICZEM TEMIDY

Warszawa, 20 czerwca 2017  9:00 - 17:00

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu WarszawskiegoCollegium Iuridicum II  |  ul. Lipowa 4 Sala A2Katedra Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji


oraz


Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris


mają zaszczyt zaprosić na

W ramach konferencji szukać będziemy odpowiedzi na pytanie:

Konferencja ma charakter otwarty. Odbędzie się

w dniu 20 czerwca 2017 r.

g. 9-17

w sali A2 Collegium Iuridicum II przy ul. Lipowej 4 w Warszawie


Celem organizowanej konferencji jest zaprezentowanie zalet i wad

obecnego modelu funkcjonowania instytucji

prawa rodzinnego oraz postępowania sądowego

a także ocena propozycji jego zmiany w następujących obszarach:


  • stosowania przez sądy powszechne w sprawach małżeńskich i rodzinnych

instytucji tzw. opieki naprzemiennej oraz kontaktów naprzemiennych rodzica z dzieckiem

a także psychologicznych i prawnych następstw tego rozwiązania;

  • egzekwowania niewykonywania albo niewłaściwego wykonania obowiązków

wynikających z orzeczenia lub ugody zawartej przed sądem albo mediatorem

w przedmiocie kontaktów rodzica (innych osób najbliższych) z dzieckiem

  •     obecnie funkcjonujących instytucji postępowania w sprawach o rozwód i separację o tzw. charakterze naprawczym,

takich jak skierowanie stron do mediacji czy zawieszenie postępowania.
II  ogólnopolską konferencję dla przedstawicieli zawodów prawniczych pt.

Rodzina przed obliczem Temidy

Czy obecny model postępowania sądowego

w sprawach małżeńskich

oraz instytucje prawa rodzinnego

dotyczącego kontaktów dziecka z osobami najbliższymi

wymagają reformy?

  PROGRAM KONFERENCJI8.15-8.55 – rejestracja uczestników

9.00-9.05 - Otwarcie konferencji – dr hab. prof. UW Aleksander Stępkowski (Instytut Ordo Iuris w Warszawie; Katedra Socjologii Prawa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)
Dr Barbara Gujska (psycholog; Stowarzyszenie „Stop Manipulacji” w Warszawie)
Idea opieki naprzemiennej. Znaki zapytania

Sędzia Bronisław Czech (sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku)
Z rozważań do problemu tematyki pieczy naprzemiennej rodziców nad dzieckiem

Dr Kinga Karsten (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), ks. dr hab. prof. UPJPII Piotr Kroczek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Opieka naprzemienna jako wynik zderzenia dobra dziecka i równości płci

Dr Grzegorz Gura (Uniwersytet Opolski)
Orzekanie w zakresie władzy rodzicielskiej, pieczy i kontaktów z dzieckiem w świetle nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 2015 r.
Mikołaj Pawlak (Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości)
Konstytucyjna ochrona małżeństwa i rodziny

Adwokat Małgorzata Kowalska (Izba Adwokacka w Warszawie), dr Robert Rykowski (Izba Adwokacka w Warszawie)
Ochrona dóbr osobistych w prawie rodzinnym - prawo do kontaktu z dzieckiem i utrzymania więzi rodzinnej jako dobro osobiste rodzica

Adwokat Jerzy Kwaśniewski (Instytut Ordo Iuris w Warszawie; Izba Adwokacka w Warszawie)
Odpowiedzialność karna za uporczywe utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Dr Błażej Kmieciak (Instytut Ordo Iuris w Warszawie; Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Kto jest obrońcą dziecka w sprawie rozwodowej? Perspektywa pedagogiczno-prawna

Sędzia Zbigniew Strus (sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku)
Zadłużone dzieci

Łukasz Mazur (specjalista z zakresu psychomanipulacji; Stowarzyszenie „Stop Manipulacji”)
Wpływ stereotypowego postrzegania płci rodzica na ocenę kompetencji opiekuńczych – badania empiryczne

Sędzia Ewa Rudnicka-Danielska (sędzia Sądu Okręgowego w stanie spoczynku; laureatka nagrody „Sędzia Europejski” roku 2004)
Propozycje rozwiązań de lege ferenda w zakresie prawa materialnego i procesowego zmierzające do zahamowania wzrastającej liczby rozwodów

Adwokat Mariusz Trela (Kujawsko-Pomorska Izba Adwokacka w Toruniu)
Święta Rita  zamiast Temidy, kilka uwag o mediacji i koncyliacji w sprawach rodzinnych15.55-16.00 – Podsumowanie i zakończenie konferencji


9.05 – 10.25 Panel I
Instytucja opieki naprzemiennej i kontaktów naprzemiennych w polskim systemie prawnym

10.25-10.55 – dyskusja

10.55-11.25 – przerwa kawowa


11.25 - 12.45 Panel II
Ochrona uprawnień wynikających z rodzicielstwa oraz ich egzekucja

12.45-13.15 – dyskusja

13.15-14.15 – przerwa obiadowa


14.15 - 15.35  Panel III

Rodzicielstwo, rodzina i małżeństwo przed obliczem Temidy – wybrane aspekty

15.35-15.55 - Dyskusja

PRELEGENCI

Dr Grzegorz Gura


Uniwersytet Opolski

Dr Barbara Gujska


Stowarzyszenie Stop Manipulacji

Sędzia Bronisław Czech


Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

Dr Kinga Karsten


Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Dr Błażej Kmieciak


Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Ordo Iuris

Adw. Małgorzata Kowalska


Izba Adwokacka w Warszawie

Ks. dr hab prof. UPJPII Piotr Kroczek


Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Adw. Jerzy Kwaśniewski


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Łukasz  Mazur


Stowarzyszenie Stop Manipulacji

Adw. Mikołaj Pawlak


Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w MS

Sędzia Ewa Rudnicka-Danielska


Laureatka nagrody Sędzia Europejski 2004

Dr Robert Rykowski


Izba Adwokacka w Warszawie

Adw. Mariusz Trela


Izba Adwokacka w Toruniu

Sędzia Zbigniew Strus


Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

  PATRONI HONOROWI

  PATRONI MEDIALNI

KONTAKT

Telefon: (22) 404 38 50 

E-mail: [email protected]

© 2017 Ordo Iuris. All Rights Reserved.